Dlaczego warto walczyć w grupie o własne prawa konsumenckie?

Padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk ze strony przedsiębiorstwa z którym zawarłeś niekorzystną transakcję? Postanowiłeś jednak zachować bierność, gdyż nie dysponujesz odpowiednią kwotą pieniędzy, a także nie masz nerwów i czasu na branie udziału w indywidualnym postępowaniu sądowym? Musisz zatem koniecznie poznać zalety wiążące się z realizacją pozwów grupowych!

Jakie warunki muszą być spełnione?

Aby pozew grupowy mógł zostać na wstępie pozytywnie rozpatrzony przez instytucję sądową, konieczne jest zebranie się grupy co najmniej dziesięciu osób. Co nie mniej ważne, muszą się one zorganizować w analogicznej sprawie.

Ponadto niezbędne jest wyznaczenie przedstawiciela grupy, a także wyrażenie przez wszystkich członków zgody na ujednolicenie kwoty potencjalnych roszczeń. Zarazem należy wskazać osobę profesjonalnego pełnomocnika prawnego, który specjalizuje się w prowadzeniu pozwów grupowych.

Korzyści postępowania grupowego

Największą korzyść płynącą z podjęcia decyzji o wystąpieniu z pozwem grupowym, stanowi niewątpliwie  silniejszy w porównaniu do postępowania indywidualnego nacisk, jaki można wywrzeć nawet wobec najbogatszych kolosów gospodarczych. Szansa na wygranie sprawy jest tym większa, im większą liczbę członków liczy zebrana grupa.

Ponadto informacja o postępowaniu musi być opublikowana w mediach, co stwarza szansę na skłonienie nieuczciwego przedsiębiorcę do ustępstw. W przypadku indywidualnego pozwu, nadzieja na to pozostaje wprost iluzoryczna. Skupienie się poszkodowanych konsumentów w większej grupie zwiększa również ich motywację oraz wiarę w powodzenie.

Korzyści finansowe

Warto zdawać sobie zarazem sprawę z potencjalnych oszczędności postępowania grupowego. Same koszta sądowe wynoszą w tym przypadku zaledwie 2% całkowitej wartości roszczeń, a jednocześnie rozkładają się one równomiernie na wszystkich pokrzywdzonych.

Jeśli więc zostałeś w jakikolwiek sposób poszkodowany w wyniku nieuczciwych praktyk dewelopera, banku, czy też jakiejkolwiek innej organizacji, koniecznie skieruj się po pomoc do Fundacji Ochrony Zbiorowej w Krakowie. W jej szeregach są bowiem zatrudniani wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści z zakresu prawa oraz finansów, którzy szybko rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości, a także pomogą zorganizować odpowiednio liczną grupę. Czas powiedzieć stop dotychczasowej bezkarności!

print
PDF24    Wyślij artykuł jako PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published.